7 روز بازگشت

فروشگاه اینترنتی سل با هدف رضایتمندی مشتریان امکان استرداد کالا را برای 7 روز امکان پذیر نموده است.