اخبار و دعوت به همکاری

تولیدی آفتاب امتیازی برای مشتریان خود در نظر گرفته به این صورت که چنانچه شما همکاری را در

شهر خود و یا شهر های مجاور جهت خرید به مجموعه ما معرفی نمایید

(%2)

از مجموع خرید مشتری معرفی شده فاکتور ب فاکتور به مدت 12 ماه بحساب شما واریز خواهد شد

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سیخ کباب استیل در سایز کوبیده ، جوجه ، جیگری به سبد فروش تولیدی آفتاب افزوده شد.

سیخ کباب استیل در دو نوع بگیر و نگیر میباشد که قیمت سیخهای استیل نگیر 2 برابر استیل بگیر است 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فروش ویژه 

دسته چوبی روکش دار 

تا تاریخ 13خرداد بصورت پیش فاکتوری قیمت 12850تومان میباشد