حذف همه

قیمت ابزارهای بنایی و ساختمانی

بست کمربندی 370 * 7.6 (CBC)
بست کمربندی 370 * 7.6 (CBC)
197,000تومان
بست کمربندی 370 * 4.8 (CBC)
بست کمربندی 370 * 4.8 (CBC)
103,000تومان
بست کمربندی 370 * 3.6 (CBC)
بست کمربندی 370 * 3.6 (CBC)
81,000تومان
بست کمربندی 300 * 4.8 (CBC)
بست کمربندی 300 * 4.8 (CBC)
87,500تومان
بست کمربندی 300 * 3.6 (CBC)
بست کمربندی 300 * 3.6 (CBC)
61,600تومان
بست کمربندی 250 * 3.6 (CBC)
بست کمربندی 250 * 3.6 (CBC)
55,100تومان
بست کمربندی 200 * 3.6 (CBC)
بست کمربندی 200 * 3.6 (CBC)
40,850تومان
بست کمربندی 200 * 2.5 (CBC)
بست کمربندی 200 * 2.5 (CBC)
30,500تومان
بست کمربندی 150 * 2.5 (CBC)
بست کمربندی 150 * 2.5 (CBC)
23,350تومان
تله روباه و سمور گیری
تله روباه و سمور گیری
732,000تومان
نردبان فلزی 6 پله رونیک
نردبان فلزی 6 پله رونیک
1,062,000تومان
نردبان فلزی 5 پله رونیک
نردبان فلزی 5 پله رونیک
885,000تومان
نردبان فلزی 4 پله رونیک
نردبان فلزی 4 پله رونیک
708,000تومان
نردبان فلزی 3 پله رونیک
نردبان فلزی 3 پله رونیک
531,000تومان
دستکش صنعتی صنعت کار XL
دستکش صنعتی صنعت کار XL
42,400تومان
دستکش صنعتی استاد کار XL
دستکش صنعتی استاد کار XL
54,600تومان
دستکش صنعتی صنعت کار L
دستکش صنعتی صنعت کار L
42,400تومان
تبدیل پلاستیکی 2 به 2.5
تبدیل پلاستیکی 2 به 2.5
2,800تومان
بیل پارویی زاگرس
بیل پارویی زاگرس
147,600تومان
لیسه پلاستیکی شفاف جور
لیسه پلاستیکی شفاف جور
4,200تومان
درب کفشور 12*12
درب کفشور 12*12
3,250تومان
بربرینگ فرغون چینی
بربرینگ فرغون چینی
17,700تومان
میل فرغون توپر
میل فرغون توپر
35,500تومان
شیر سرامیکی 3/4 اعلاء
شیر سرامیکی 3/4 اعلاء
30,100تومان
تیوپ فرغون گلدیس
تیوپ فرغون گلدیس
88,500تومان
بیل فولادی نمره 3 زاگرس
بیل فولادی نمره 3 زاگرس
162,000تومان
بیل فولادی نمره 2 زاگرس
بیل فولادی نمره 2 زاگرس
144,000تومان