حذف همه

قیمت ابزارهای بنایی و ساختمانی

بست کمربندی 370 * 7.6 (CBC)
بست کمربندی 370 * 7.6 (CBC)
146,000تومان
بست کمربندی 370 * 4.8 (CBC)
بست کمربندی 370 * 4.8 (CBC)
76,350تومان
بست کمربندی 370 * 3.6 (CBC)
بست کمربندی 370 * 3.6 (CBC)
60,000تومان
بست کمربندی 300 * 4.8 (CBC)
بست کمربندی 300 * 4.8 (CBC)
64,800تومان
بست کمربندی 300 * 3.6 (CBC)
بست کمربندی 300 * 3.6 (CBC)
45,600تومان
بست کمربندی 250 * 3.6 (CBC)
بست کمربندی 250 * 3.6 (CBC)
40,800تومان
بست کمربندی 200 * 3.6 (CBC)
بست کمربندی 200 * 3.6 (CBC)
30,250تومان
بست کمربندی 200 * 2.5 (CBC)
بست کمربندی 200 * 2.5 (CBC)
22,600تومان
بست کمربندی 150 * 2.5 (CBC)
بست کمربندی 150 * 2.5 (CBC)
17,300تومان
بست کمربندی 100 * 2.5 (CBC)
بست کمربندی 100 * 2.5 (CBC)
11,600تومان
نردبان فلزی 6 پله رونیک
نردبان فلزی 6 پله رونیک
927,600تومان
نردبان فلزی 5 پله رونیک
نردبان فلزی 5 پله رونیک
773,000تومان
نردبان فلزی 4 پله رونیک
نردبان فلزی 4 پله رونیک
618,400تومان
نردبان فلزی 3 پله رونیک
نردبان فلزی 3 پله رونیک
436,800تومان
دستکش صنعتی صنعت کار XL
دستکش صنعتی صنعت کار XL
24,750تومان
دستکش صنعتی استاد کار XL
دستکش صنعتی استاد کار XL
36,700تومان
دستکش کف مواد استاد
دستکش کف مواد استاد
11,750تومان
دستکش صنعتی صنعت کار L
دستکش صنعتی صنعت کار L
24,750تومان
بیل پارویی گلچین
بیل پارویی گلچین
199,000تومان
لیسه پلاستیکی شفاف جور
لیسه پلاستیکی شفاف جور
3,700تومان
بربرینگ فرغون چینی
بربرینگ فرغون چینی
18,800تومان
گونی تمیز کاری بنایی70*75
گونی تمیز کاری بنایی70*75
14,500تومان
میل فرغون توپر
میل فرغون توپر
34,800تومان
شیر سرامیکی 3/4 اعلاء
شیر سرامیکی 3/4 اعلاء
25,500تومان
تیوپ فرغون گلدیس
تیوپ فرغون گلدیس
70,800تومان
بیل فولادی نمره 3 گلچین
بیل فولادی نمره 3 گلچین
203,500تومان
بیل فولادی نمره 2 گلچین
بیل فولادی نمره 2 گلچین
186,000تومان