حذف همه

قیمت لوازم پلاسکو

بند رخت فلزی رویال
بند رخت فلزی رویال
421,000تومان
قیف پلاستیکی سایز20
قیف پلاستیکی سایز20
8,500تومان
قیف پلاستیکی سایز 45
قیف پلاستیکی سایز 45
20,000تومان
قیف پلاستیکی سایز 18
قیف پلاستیکی سایز 18
6,500تومان
قیف پلاستیکی سایز 12
قیف پلاستیکی سایز 12
3,700تومان
قیف پلاستیکی سایز 16
قیف پلاستیکی سایز 16
5,500تومان
بند رخت سیمی 10 متری
بند رخت سیمی 10 متری
19,000تومان
چوب لباس فلزی طلایی
چوب لباس فلزی طلایی
30,700تومان
توری نسوز عرض 1/50
توری نسوز عرض 1/50
25,000تومان
بند رخت سیمی 20 متری
بند رخت سیمی 20 متری
35,000تومان
کش باربند 3 متری تخت
کش باربند 3 متری تخت
37,000تومان
کش باربند 2 متری تخت
کش باربند 2 متری تخت
27,000تومان
چوب لباسی فلزی ضخیم
چوب لباسی فلزی ضخیم
41,300تومان
بند رخت سیمی 15 متری
بند رخت سیمی 15 متری
26,500تومان
کاتر موکت بر پلاستیکی
کاتر موکت بر پلاستیکی
15,000تومان
گیره لباس پلاستیکی پارس
گیره لباس پلاستیکی پارس
11,000تومان
خاک انداز فلزی
خاک انداز فلزی
30,000تومان
 سوسگیر بزرگ
سوسگیر بزرگ
1,400تومان
کش باربند  3 متری گرد
کش باربند 3 متری گرد
22,500تومان
کش باربند 2 متری گرد
کش باربند 2 متری گرد
18,000تومان
کش باربند 1/5 متری گرد
کش باربند 1/5 متری گرد
13,000تومان
نفتکش پلاستیکی کوچک
نفتکش پلاستیکی کوچک
12,500تومان
نفتکش پلاستیکی بزرگ
نفتکش پلاستیکی بزرگ
31,000تومان
مگس کش
مگس کش
4,500تومان
محلول پاش پرمیس
محلول پاش پرمیس
13,000تومان
محلول پاش تنظیمی آرایشی
محلول پاش تنظیمی آرایشی
29,000تومان
ماشین شوی زرد مدل شقایق
ماشین شوی زرد مدل شقایق
28,500تومان
گیره لباس فلزی
گیره لباس فلزی
17,000تومان
قلاب اس فلزی
قلاب اس فلزی
8,500تومان