حذف همه

قیمت لوازم پلاسکو

چوب لباس فلزی ضخیم طلایی
چوب لباس فلزی ضخیم طلایی
52,650تومان
بند رخت فلزی رویال
بند رخت فلزی رویال
480,000تومان
زیر انداز حصیری 12 متری
زیر انداز حصیری 12 متری
695,700تومان
زیر انداز حصیری 9 متری
زیر انداز حصیری 9 متری
556,800تومان
زیر انداز حصیری 6 متری
زیر انداز حصیری 6 متری
376,000تومان
بند رخت سیمی 10 متری
بند رخت سیمی 10 متری
23,500تومان
توری پنجره نسوز عرض 1/50
توری پنجره نسوز عرض 1/50
27,750تومان
توری پنجره نسوز عرض 1/20
توری پنجره نسوز عرض 1/20
27,750تومان
بند رخت سیمی 20 متری
بند رخت سیمی 20 متری
43,500تومان
کش باربند 3 متری تخت
کش باربند 3 متری تخت
39,300تومان
کش باربند 2 متری تخت
کش باربند 2 متری تخت
31,600تومان
بند رخت سیمی 15 متری
بند رخت سیمی 15 متری
32,950تومان
کاتر موکت بر پلاستیکی
کاتر موکت بر پلاستیکی
18,200تومان
گیره لباس پلاستیکی پارس
گیره لباس پلاستیکی پارس
13,800تومان
خاک انداز فلزی
خاک انداز فلزی
36,000تومان
0 سوسگیر بزرگ
0 سوسگیر بزرگ
1,950تومان
کش باربند  3 متری گرد
کش باربند 3 متری گرد
24,000تومان
کش باربند 2 متری گرد
کش باربند 2 متری گرد
19,200تومان
کش باربند 1/5 متری گرد
کش باربند 1/5 متری گرد
14,700تومان
نفتکش پلاستیکی کوچک
نفتکش پلاستیکی کوچک
13,500تومان
نفتکش پلاستیکی بزرگ
نفتکش پلاستیکی بزرگ
32,400تومان
مگس کش
مگس کش
5,900تومان
محلول پاش پارمیس
محلول پاش پارمیس
17,600تومان